Подобряване на производствената ефективност с ERP система

Подобряване на производствената ефективност с ERP система

Поддържането на висока производствена ефективност изисква координация между различни отдели като производство, управление на запасите, снабдителна верига и контрол на качеството. Всичко това обаче не е толкова голямо предизвикателство, когато…