Приложение на Power BI за подобряване на операциите в производството

Приложение на Power BI за подобряване на операциите в производството

В прозводството ефективността е ключов фактор. Забавянията, прекъсванията и проблемите с качеството на продуктите могат да повлияят върху крайния резултат. За да бъдат стабилни на пазара и да се развиват,…