Кибер Сигурност

Представяне на Adaptive Defense

IT сигурност от ново поколение

Най-добрите решения
за защита на Вашата фирмена информация. Управлявайте информационната сигурност и мобилни устройства от облака, независимо къде се намирате.

Adaptive Defense е нов революционен модел на защита, който гарантира цялостна защита за устройства, компютри и сървъри, като класифицира на 100% процесите, стартирани на компютъра и блокира изпълними файлове.


Adaptive Defense 360

е първата по рода си услуга по кибер сигурност, която комбинира в себе си най-ефективното от традиционните антивирусни решения и усъвършенствана защита с възможност за класификация на всички изпълними процеси.

ЗАЩО ВИ ТРЯБВА ADAPTIVE DEFENSE ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ИМАТЕ ДРУГ АНТИВИРУС ВЪВ ФИРМАТА?

Ежедневно обемът зловреден код нараства с много бързи темпове (над 200,000 нови заплахи всеки ден) и става все по-сложен за засичане от традиционните антивирусни решения. Тази реалност в комбинация с все по-усложняващите се корпоративни мрежи и предизвикателствата пред ИТ отделите, позволява на хакерите да пробиват фирмените мрежи и огромно количество заплахи да останат незасечени за дълъг период от време. Традиционните антивирусни решения не са достатъчни, защото няма как да обработят толкова дефиниции и интегрират защита на ниво таргет атаки и изпълними файлове (крипто вируси). Те използват само техники базирани на антивирусни дефиниции и евристични алгоритми.

РЕШЕНИЕТО: Усъвършенстваният инструмент за отчети на Panda Security

Той автоматизира съхранението и връзките между получената информация от Adaptive Defense 360 с акцент върху стартираните процеси на всички устройства. Чрез получента информация инстумента автоматично разследва и осигурява инструменти за конкретизиране на атаки, опити за атаки, неприсъщо за програмите поведение, без значение от произхода, засича и вътрешни злоупотреби в корпоративната мрежа.

Усъвършенставния инстумент за отчети предоставя събраната информация + съвети за управлението на корпоративната ИТ сигурност. Те могат да бъдат използвани за създаване на план за действие фокусиран върху:

 • Определяне произхода на опасностите и прилагане на мерки за предотвратяване на бъдещи атаки;
 • Вграждане на допълнителни рестриктивни политики за достъп над чувствителна за организацията информация;
 • Наблюдаване и контрол за злоупотреби със служебни данни и ресурси;
 • Мерки за по-добра продуктивност на служители, които не се придържат към установените правила;

Намерете подходяща информация:

 • Прозрачност и ефективност на ИТ отдела;
 • Хронологичен достъп до информация, за да анализирате корпоративните ресурси, касаещи сигурността, както и индикатори за потреблението.
 • Задълбочена информация, за идентифицирате рисковете свързани със сигурността, както и вътрешни злоупотреби с ИТ ресурси;

Контролирате достъпа до важна бизнес информация:

 • Показва достъп до конфиденциална за информация и файлове, както и изтичането им през ИТ мрежата;
 • Показва страните,  които получават най-много заявки от Вашата мрежа;
 • Показва най-често достъпвани и стартирани файловеот потребителите;
 • Показва кои потребители са достъпили конкретни компютри по мрежата;
 • Хронология на информацията, която е изпратена по мрежата през последната 1 година;

Пестите пари:

 • Оптимални политики с цел намаляване на разходите;
 • Откривате служебни и неслужебни програми използвани в мрежата;
 • Следите използваните лицензи на съответните програми;
 • Показва приложения с най-много използвани мрежови ресурси;
 • Показва приложения с уязвимости, стартирани или инсталирани на устройства в мрежата, които да бъдат обект на атака след време;

Аларми в реално време:

Създаване на алармите за различни възникнали съития събития

 • Аларми по подразбиране, ползващи рискови ситуации;
 • Аларми на база потребителски заявки;
 • Различни 7 метода за прилагането им (on-sreen, e-mail, JSON, Service Desk, Jira,Pushovery и PagerDuty);


Запознайте се с ползите

Знаете по всяко време кои приложения са стартирани на компютрите и кои от тях са уязвими

Имате 100% видимост върху приложенията, които достъпват Вашата корпоративна информация и конфиденциални данни, които могат да станат жертва на зловреден код

Разберете кои компютри и поребители са рискови за Вашата организация

Предотвратете целенасочени атаки или други такива, които одита на мрежата е показал;

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414