ЕRP и CRM


ERP.net

Представяне на ERP.net

Цялостно решение за Планиране, Управление и Контрол

Enterprise Resource Planning (ERP)
Метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.


Управлявай бизнеса си

ERP.net ERP

СИСТЕМА ЗА ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

ERP.net e съвременно ERP решение, отговарящо на всички изисквания и нужди от интегрирано и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси във Вашата компания.

Системата представлява едно всеобхватно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи.

В него модули като CRM и BI, както и фирмените комуникации, са напълно интегрирани и са пълноценна част от бизнес процесите на компанията. Бизнес анализите могат да бъдат достъпвани контекстно според специфичните нужди на всеки отделен потребител и всички модули работят еднакво добре както на десктоп машина, така и през тъчскрийн интерфейсите на новите смартфони и таблети.
акценти и ползи на

ERP.net ERP

Внедряването на ERP.net  носи на бизнеса безспорни ползи във всички аспекти на дейността:

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414