<strong>Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни</strong> 

Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни 

Business Intelligence (BI) се превръща в основен инструмент за организации,  устремени към устойчиво развитие и растеж чрез вземане на решения, базирани на данни. Стойността на BI се изразява в предоставените…

<strong>Ползи и предизвикателства при персонализиране на ERP система</strong>

Ползи и предизвикателства при персонализиране на ERP система

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) се превръщат в основен инструмент за фирми от всякакъв мащаб. Тези програмни продукти  помагат   да  се рационализират процесите и да подобрят ефективността…

<strong>Преодоляване на често срещаните предизвикателства при внедряване на BI</strong>

Преодоляване на често срещаните предизвикателства при внедряване на BI

Инструментите  за бизнес прогнозиране (BI) вече са основен технологичен приоритет. Те се ползват за организациите, ориентирани към изпреварване устойчивост, развитие и  вземането на  решения, основани на данни. Внедряването на BI…

<strong>Насоки за успешно въвеждане на  ERP система</strong>

Насоки за успешно въвеждане на  ERP система

Внедряването на система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) е значителна инвестиция за всяка организация. Успехът на един такъв софтуер обаче зависи до голяма степен от възприемането от потребителите.…