<strong>Какво представляват сематичните модели в Power BI</strong>

Какво представляват сематичните модели в Power BI

Като дългогодишен лидер в областта на Business Intelligence, постоянните иновации на Power BI отварят път за други инструменти. Терминът ‘набор от данни’ в Power BI вече не описва пълния обхват на неговата функционалност. Наборът от данни не съдържа само данни – той съдържа трансформации, изчисления и връзки като част от комплексен и гъвкав модел (семантичен модел). В тази статия ще дефинираме семантичните модели, включително какво прдставлява семантичен модел и различните режими в него.

Какво са семантичните модели в Power BI?

Семантичен модел в Power BI може да бъде разглеждан като логически слой, който съдържа трансформации, изчисления и връзки между източниците на данни, необходими за създаване на отчети и статистики. Семантичният модел служи като единен източник на точна информация за отчети в цялата организация.

Въпреки че семантичния модел може да бъде изграден с помощта на Power BI Desktop, той не е необходимо задължително да съдържа визуализации. Можете да мислите за семантичния модел като последна стъпка в потока от данни, преди да бъдат изграждани отчети и таблици. При споделяне на семантичния модел с други членове на организацията, те могат да създадат множество отчети и статистики само от този един семантичен модел.

Семантичните модели не включват сложните технически детайли зад отчетите, което дава възможност да потребители с различен опит и експертиза да могат да се съсредоточат върху анализа на данните и отговарянето на бизнес въпроси.

Какво съдържа семантичен модел?

Семантичните модели се състоят от няколко различни елемента:

  • Връзки към един или повече източници на данни, било то вградени чрез DirectQuery или като част от композитен модел.

  • Трансформации, които изчистват и подготвят данните за отчетите.

  • Дефинирани изчисления и метрики, базирани на бизнес правила, за да се осигури последователност в отчетите, изградени от семантичния модел. Това гарантира яснота и избягва несъответствия между анализите и отчетите.

  • Дефинирани връзки между таблиците позволяват на потребителите да се съсредоточат върху проектирането на отчети.

Режими на семантични модели

Изборът на правилния режим при свързване към данните в Power BI е важна първа стъпка при създаването на семантичен модел, тъй като всеки режим има предимства и недостатъци, за които трябва да сте информирани. Съществуват три режима на семантични модели в Power BI:

  • Режим на импорт
  • Режим на DirectQuery
  • Композитен режим

Режим на импорт

Този режим напълно зарежда данните в Power BI файл. Всеки път, когато се осъществи обновление на Power BI отчета, инструментът за съхранение компресира, оптимизира и съхранява данните. Това води до бързо изпълнение и гъвкави опции за дизайн за създателите на отчети. Освен това режимът на импорт позволява на създателите на семантични модели да използват пълния набор от функции на езика Power Query M за трансформация и подготовка на данните, както и функции на DAX за създаване на изчисления и мерки.

Режим на DirectQuery

Този режим съхранява само метаданни за структурата на модела, а не самите данни. Когато моделът бъде заявен (например чрез визуализация), данните се извличат от основния източник на данни. Това е особено полезно при големи обеми данни или когато има бизнес изискване за близо до реалното време данни в отчет.

Композитен режим

Композитният режим представлява комбинация от режимите на импорт и DirectQuery. Този режим е полезен, когато се нуждаете от силата и производителността на режима на импорт, заедно с възможността за преглед на реални данни. Таблица може да бъде зададена в Dual режим на съхранение, позволявайки на Power BI да избере по-ефективен режим в зависимост от характера на заявката.

ITC Consult има дългогодишен опит в анализа и визуализацията на данни с Power BI в най-различни бизнес сфери – анализи на ефективността на търговски процеси, финансови и производствени KPI и други. Решенията при анализа на данни започват с дълбоко разбиране на целите и задачите за определена бизнес сфера. Нашите консултанти се ангажират като първа стъпка именно с това – да разберат нуждите на вашия бизнес и да разработят подходящо решение.