<strong>Тенденции при Business Intelligence: иновации в анализа на данни</strong>

Тенденции при Business Intelligence: иновации в анализа на данни

Областта на Business Intelligence (BI) продължава да се развива и приспособява към съвременните изисквания на бизнес средата. С технологичния напредък и променящите се бизнес модели, BI системите играят ключова роля…