<strong>Прогнозиране на оборот с Power BI</strong>

Прогнозиране на оборот с Power BI

Power BI е инструмент за бизнес анализ, който може да бъде използван за прогнозиране на оборота. Прогнозирането на приходите и оборота е ключов процес за всяка успешна организация, позволяващ оптимизацията…