<strong>Качествен контрол на производството с ERP система</strong>

Качествен контрол на производството с ERP система

Контролът на качеството е критичен аспект в производството. Това важи особено в  случаите, когато има сложни продукти, изискващи точни спецификации. Производителите са изправени пред  редица предизвикателства по отношение на  ефективното…