Защо моделирането на данни е важно?

Защо моделирането на данни е важно?

Моделирането на данни е процесът на анализиране и дефиниране на различни данни, които дадена компания събира и произвежда, както и връзките между тях. Чрез моделиране на данните компаниите имат възможност…

Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

През последните две години опитът от нашата работа показа, че компаниите, които вече бяха инвестирали във внедряване на ERP система се оказаха по-добре подготвени за работа в бързо променяща се…

Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер

Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер

Стефан Николов – управляващ партньор на ITC Consult представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер. Това е поредната година, в която софтуерната компания подкрепя каузата на ERP Academy…

Организация и контрол на фирмената информация модул “Склад за данни”

Организация и контрол на фирмената информация модул “Склад за данни”

Днес повече от всякога правенето на бизнес става все по-комплексна задача. Информацията, която вашата компания събира и обработва, нараства многократно и често за нея няма място в ERP системата, която…

Ползи от Business Intelligence за училища и университети

Ползи от Business Intelligence за училища и университети

Секторът на образованието се развивава все по-динамично, а очакванията по отношение на управлението на училища и университети се увеличават драстично. От ръководителите на образователни институции често се очаква да направят…

Стефан Николов ще вземе участие в международна кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”

Стефан Николов ще вземе участие в международна кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”

На 24 септември ще се проведе Международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”, организирана от Стопнаска академия „Д. А. Ценов“ по повод 55-тата годишнина от създаването на…