<strong>Как бизнес анализите подобряват продуктивността?</strong>

Как бизнес анализите подобряват продуктивността?

Иновациите в съвременния бизнес се отнасят не само до нови продукти и услуги, но и до подобрения в работата на компаниите. Тези подобрения се налагат, за да се отговори на…

<strong>Как да подобрим обслужването на клиентите с бизнес анализ?</strong>

Как да подобрим обслужването на клиентите с бизнес анализ?

Обслужването на клиентите играе критична роля във всяка компания, независимо от сектора, в който тя действа. В днешната дигитална ера, където потребителите имат безброй възможности и алтернативи, поддържането на високо…

<strong>Ролята на консултантите при успешното внедряване на бизнес софтуер</strong>

Ролята на консултантите при успешното внедряване на бизнес софтуер

В съвременния бизнес свят, където ефективността и оптимизацията са ключови фактори за успешно функциониране, внедряването на бизнес софтуер се превръща във важен стратегически ход. За много компании това обаче може…

<strong>Най-добри практики за визуализация на данни в PowerBI</strong>

Най-добри практики за визуализация на данни в PowerBI

Визуализацията на данни е добър начин за ясно и ефективно представяне на сложна информация. Чрез трансформиране на необработени цифрови данни във визуални изображения фирмите могат по-лесно да забелязват тенденции, да…

<strong>Оптимизиране на PowerBI</strong>

Оптимизиране на PowerBI

В съвременната дигитална епоха и особено в резултат на глобалното преминаване към  работа от дома екипите са все по-разпръснати. Това прави инструментите за  сътрудничество, поддържащи дистанционните контакти жизненоважни. PowerBI, платформата…

<strong>Плавен преход от Excel към PowerBI</strong>

Плавен преход от Excel към PowerBI

С бързото развитие на инструментите за бизнес прогнозиране (BI) все повече компании приемат динамични и мощни платформи като PowerBI, за да използват ефективно своите данни. Десетилетия наред, Excel беше безспорен…