Приложения


Mobile Seller

Представяне на Mobile seller

Мобилно приложение за ЕxVan търговия

Mobile Seller е мобилно приложение за Android, чрез което през смартфон или таблет могат да се извършват ex-van продажби, събиране на поръчки и поддържа неограничен брой продукти.

През Mobile Seller служителите имат достъп до актуална информация навсякъде и по всяко време, т.к. приложението е напълно синхронизирано с ERP.net и данните се прехвърлят и обновяват между двете решения автоматично.

Ползи от

Mobile Seller

Ефективност

повишаване ефективността на служителите и ограничаване на грешките

Мобилност

бързо регистриране и обработване на клиентски поръчки на база достъп до актуални данни за клиентски условия и складови наличности

Оптимизация

оптимизиране на взаимоотношенията с клиентите

  • ExVan търговия
  • събиране на поръчки (Pre-sales collection), които после се обработват централно
  • имат достъп до обобщен или в детайли отчет за продажбите, проследявта складовите наличности, създават документи за директна продажба или поръчки
  • запазват специални цени за различните клиенти
  • задават промоционални цени за период
  • задават отстъпки за клиенти по стокови групи или отстъпки за количество
  • отпечатват документите на мобилен принтер
  • издават фактури
  • проследяват текущите вземания от клиенти, отразяват плащания
  • работят в реално време с ERP.net

Изпробвайте като свалите Приложението


Защо да изберете нас?

РЕШЕНИЕТО

ERP.net

Най-доброто съотношение на пазара между цена и качество.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Бизнес растеж

Изграждането на успешен и устойчив бизнес изисква както планиране, така и изпълнение ….

И ОЩЕ

Поддръжка

Нашият екип предлага 24 часова поддръжка на своите клиенти …..

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414