Специализирано ERP решение за винопроизводители

ERP.net

Специализирано решение за винопроизводители

Вертикално решение за винопроизводители към ERP платформата ERP.net

Цялостно решение за

Дигитализация на винопроизводството

Специализираното решение за винопроизводители и производители на високоалкохолни напитки на ERP системата ERP.net дава възможност за ефективно управление и оптимизиране на всички етапи от производството, продажбите, дистрибуцията, инвентаризацията и отчитането на дейностите.

Системата разполага с функционалности за контрол на качеството на производството, проследяване и управление на разходите, проследяване на опаковъчни материали и дейности, създаване и управление на поръчки и фактури за продажби. Важна характеристика на специализираното решение е проследяването на съдове и партиди, и себестойността на всеки етап от производството.

Специализираното решение позволява автоматизиран експорт на дневниците, необходими за отчети към Изпълнителната агеннция по лозата и виното (ИАЛВ), а управлението на акцизни данъчни документи и декларации се осъществява директно в системата чрез специално разработен модул „Акциз“.

Системата дава възможност за проследяване на вкусовете и профила на крайния клиент с цел съкращаване на маркетинговия процес чрез специализиран CRM модул. Ключови функционалности са проследяването на наличността по складове за готова продукция по партиди, както и ефективното управление на взимоотношенията с клиенти, доставчици и дистрибутори.

Ключови характеристики

Автоматизиран експорт на дневниците, необходими за отчети към Изпълнителната агеннция по лозата и виното (ИАЛВ)

Управление на акцизни данъчни документи и декларации директно в системата чрез специално разработен модул „Акциз“

Проследяване на вкусовете и профила на крайния клиент с цел съкращаване на маркетинговия процес чрез специализиран CRM модул

Ефективно планиране и управление на веригата на доставки

Персонализирани работни потоци за планиране, график и наблюдение на дейностите по производство

Проследяване на качеството на виното през целия производствен цикъл

Управление на различни видове вина и техния произход, класификация и цена

Проследяване на партидите при производство и управление на себестойността

Управление на инвентара с възможност за използване на множество мерни единици

Основни ползи

Рационализиране и автоматизиране на процесите

Управлявайте всички дейности и генерирайте пълна проследимост на вашите партиди вино с лекота.

Специализираното софтуерно решение дава възможност за рационализация на процесите, контрол на дейностите, детайлна проследимост и ефективно планиране. Автоматизацията на повтарящите се процеси намалява възможността от грешки и намалява оперативните разходи.

Пълна проследимост на производството

От лозата до бутилката, специализираното решение ERP.net ви гарантира пълна проследимост на партиди вино, както и управлението на себестойността.

Проследявайте входящите данни, инвентаризацията, анализите и операциите, благодарение на автоматизацията на отчетите и интуитивния интерфейс на софтуера.

Генерирайте много изчерпателни отчети според вашите нужди – проследявайте исторически данни, анализи в реално време, натовареност на машините, отработено време и други.

 

ERP система, която отговаря на вашите нужди

ERP системата ERP.net е подходяща за винопроизводители с голям и среден капацитет на производство, както и малки винарни изби и винопроизводители, които предлагат допълнителни услуги като организация на дегустации и туризъм.

Системата се предлага на абонаментен принцип с възможност за персонализация и надграждане според нуждите и развитието на бизнеса.

акценти и ползи на

ERP.net ERP

Внедряването на ERP.net  носи на бизнеса безспорни ползи във всички аспекти на дейността:

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414