Поддръжка


Поддръжка и оптимизиране

След стартиране на ефективна работа с EnterpriseOne, проектът по внедряване на системата преминава във фаза          поддръжка и оптимизиране.

Поддръжката цели оптимизиране на реалната работа със системата, което се свежда до:

 • корекции в начина на работа в случай на промяна на бизнес модела
 • текущо съдействие по възникнали оперативни проблеми
 • разширяване на първоначалната функционалност
 • актуализиране на работната версия


Комуникация и съдействие

За ефективна поддръжка основно значение има комуникацията:

 • срещи с потребители с цел проследяване текущата работа със системата и анализ на нуждата от промени
 • отдалечена поддръжка – бърза реакция при постъпили сигнали от клиенти за текущи проблеми в процеса на работа или желани промени в съществуващата функционалност
 • абонаментна поддръжка – обезпечава нуждата от съдействие по оперативни въпроси при пълноценно функционираща система

Всички регистрирани въпроси и проблеми се анализират и обработват своевременно, с приоритет на стоп-проблемите. Всеки клиент получава компетентно съдействие, така че работата със системата да е:

 • интуитивна, лесна и удобна за потребителите
 • адекватна на бизнес процесите
 • без нерегламентирани прекъсвания

Използвайте нашата Тикет Система

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5

  Съгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.