<strong>Трансформиране на фирмената култура с Business Intelligence (BI)</strong>

Трансформиране на фирмената култура с Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) революционизират начина на работа и процесите на вземане на решения в организациите. Ползите от продукта обаче надхвърлят функциите за  анализ на данни и прогнози. BI има потенциала…

<strong>Принципите на ERP като философия за управление</strong>

Принципите на ERP като философия за управление

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са основен инструмент за съвременния бизнес. Те  всъщност представляват нещо повече от софтуерно приложение. ERP системите са и философия за управление на…

<strong>BI  като холистично решение за развитието на бизнеса</strong>

BI  като холистично решение за развитието на бизнеса

Business Intelligence (BI) се превръща в незаменим инструмент за фирми, търсещи задълбочен и всеобхватен анализ на своите операции,  взаимоотношения с клиентите и пазарни тенденции. Този инструмент всъщност не е само…

<strong>Ползите от внедряването на ERP система като методология за управление на бизнеса</strong>

Ползите от внедряването на ERP система като методология за управление на бизнеса

В днешния бързо развиващ се корпоративен пейзаж компаниите непрекъснато търсят начини да подобрят оперативната си ефективност, да рационализират работните си процеси и да оптимизират разпределението на ресурсите си. Инструмент,  способен…