PowerBI


Microsoft Power BI

Визуализирай - Анализирай - Споделяй

Какво е Microsoft Power BI? 

Power BI е облачна аналитична услуга, която ви предлага 360-градусов поглед над вашия бизнес. Чрез решенията Desktop, Service и Mobile имате възможността да извлечете важната за Вас информация от данните и да я визуализирате по-възможно най-удобния и завладяващ начин. С помощта на интерактивните визуализации можете да направите бизнес анализа Ви бърз и ефективен. Вашият достъп е до правилните данни в правилното време от всяко устройство. Споделяйте създадените визуализации и работете заедно.

 


Power BI ви дава повече

Готови за работа

вградени в приложението табла и отчети за популярни SaaS (Software as a Service) решения

В реално време

обновявания на таблата и справките в реално време

Сигурност

сигурна връзка до вашите източници на данни, локално или в облака

Изкуствен интелект

интуитивен анализ на данни чрез "NLQ (Natural Language Query)"

Интеграция

интеграция с познатите ви Microsoft продукти в Azure

Персонализиране

възможност всеки от екипа да създава собствени справки


Power BI Desktop

Приложение за вашия компютър, чрез което можете да се свържете към различни източници на данни (локални файлове, бази данни, Azure, онлайн услуги и др.) и да направите ефектна и подробна визуализация.

Целта на приложението е да изпрати потребителя до неговата интерактивна справка по най-бързия и удобен начин. 


Power BI Service

Опростен и интуитивен начин за представянето на данните през браузър. Работата на потребителите се свежда до използването на т.нар. “градивни елементи” (набори от данни, отчети и табла). 

Могат да бъдат създавани, изследвани и обновявани интерактивни справки и отчети. Данните могат да се визуализират по най-удобния и лесен за вас начин, чрез вградените типове визуализации. 

Проектирайте вашите табла и включете в тях важните за вашата длъжност справки, графики и отчети.

  • опростено обвързване на данни от разнородни източници
  • възможност за вземането на по-бързи и по-проницателни бизнес решения
  • богат и консолидиран поглед до ключова информация, без значение от мястото за съхранение на данните
  • възможност за споделяне в екипа


Power BI Mobile

Мобилната част от услугата, която можете да използвате на вашия телефон или таблет.

Мобилното приложение включва функционалности специално разработени за удобна и интерактивна визуализация на отчетите на мобилно устройство.

  • използвайте функция “favorite” за важните визуализации
  • конфигурирайте напомнянията да ви подсещат за критичните бизнес КПИ
  • използвайте удобния изглед за телефон
  • сканирайте баркод и го използвайте за да отворите специфичен изглед или справка

Довериха ни се:

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414