<strong>Какво представляват сематичните модели в Power BI</strong>

Какво представляват сематичните модели в Power BI

Като дългогодишен лидер в областта на Business Intelligence, постоянните иновации на Power BI отварят път за други инструменти. Терминът ‘набор от данни’ в Power BI вече не описва пълния обхват…