Автоматизирано управление на склад

Автоматизирано управление на склад

Автоматизирането на склада подобрява точността и ефективността. Ако искате да рационализирате операциите и точността в рамките на склада, като същевременно намалите свързаните разходи, WMS e решението, което търсите. Подобно на…

Планиране на производствени процеси

Планиране на производствени процеси

Планирането на производството помага на собствениците на предприятия, предприемачите и производителите да получат пълен контрол над своите компании, като предоставят подробни стъпки и насоки по отношение на целия оперативен процес…

Кои са важните функции на ERP системите за индустриалното производство?

Кои са важните функции на ERP системите за индустриалното производство?

Без значение от мащаба  на фирмата, за промишлените производители е  трудно да намерят универсално ERP решение. Въвеждането на новите технологии е ежедневие в индустриалното производство. Поради непрекъснато променящата се индустриална производствена…

Бизнес прогнозиране и големи данни: как точно са свързани?

Бизнес прогнозиране и големи данни: как точно са свързани?

Последните тенденции показват, че персонализирането и ориентираният към клиента маркетинг са от съществено значение за успеха и растежа на бизнеса. Големите данни, също са от съществено значение за достигане до…

4 стъпки за създаване на успешна BI стратегия

4 стъпки за създаване на успешна BI стратегия

Бизнесът се стреми към покоряване на върхове и към придобиване на  конкурентно предимство. Когато компаниите забелязват къде техните конкуренти изостават, предприемачите превръщат всички тези отворени врати във възможности. Бизнесите, които…

9 основни функции на ERP системите за вашия бизнес

9 основни функции на ERP системите за вашия бизнес

В днешната бизнес среда се наблюдава глобална тенденция към интегриране на бизнес процесите и фирмените стратегии с ERP системите. Много проучвания, а и практиката показват, че те могат да увеличат…