Защо моделирането на данни е важно?

Защо моделирането на данни е важно?

Моделирането на данни е процесът на анализиране и дефиниране на различни данни, които дадена компания събира и произвежда, както и връзките между тях. Чрез моделиране на данните компаниите имат възможност…

Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

През последните две години опитът от нашата работа показа, че компаниите, които вече бяха инвестирали във внедряване на ERP система се оказаха по-добре подготвени за работа в бързо променяща се…

Значението на BI и неговото влияние върху качеството на вземане на решения

Значението на BI и неговото влияние върху качеството на вземане на решения

Преди години BI инструментите се използваха предимно от ИТ специалистите. Днес сме свидетели на много повече разработки и голямо развитие на този тип софтуери и инструменти, което позволява те да…

4 ползи от ERP системите за компаниите в сферата на услугите

4 ползи от ERP системите за компаниите в сферата на услугите

Бизнес софтуерът от клас ERP интегрира различните функции в компаниите, подобрявайки всички бизнес процеси, сред които управление на поръчките и инвентара, доставките, продажбите, човешките ресурси, счетоводството, маркетинга и други. Основна…

Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер

Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер

Стефан Николов – управляващ партньор на ITC Consult представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер. Това е поредната година, в която софтуерната компания подкрепя каузата на ERP Academy…

Организация и контрол на фирмената информация модул “Склад за данни”

Организация и контрол на фирмената информация модул “Склад за данни”

Днес повече от всякога правенето на бизнес става все по-комплексна задача. Информацията, която вашата компания събира и обработва, нараства многократно и често за нея няма място в ERP системата, която…