Новини

<strong>Какво представляват сематичните модели в Power BI</strong>

Какво представляват сематичните модели в Power BI

Като дългогодишен лидер в областта на Business Intelligence, постоянните иновации на Power BI отварят път за други инструменти. Терминът ‘набор от данни’ в Power BI вече не описва пълния обхват…

<strong>Как ERP системата помага за растежа на бизнеса?</strong>

Как ERP системата помага за растежа на бизнеса?

Последните няколко години бяха изключително важни за бизнеса от всички индустрии. През настоящата година много организации вероятно планират нови планове за развитие. Последствията след глобалната пандемия, политическите кризи и инфлацията,…

<strong>Тенденции при Business Intelligence: иновации в анализа на данни</strong>

Тенденции при Business Intelligence: иновации в анализа на данни

Областта на Business Intelligence (BI) продължава да се развива и приспособява към съвременните изисквания на бизнес средата. С технологичния напредък и променящите се бизнес модели, BI системите играят ключова роля…

<strong>Прогнозиране на оборот с Power BI</strong>

Прогнозиране на оборот с Power BI

Power BI е инструмент за бизнес анализ, който може да бъде използван за прогнозиране на оборота. Прогнозирането на приходите и оборота е ключов процес за всяка успешна организация, позволяващ оптимизацията…

<strong>Тенденции при ERP системите</strong>

Тенденции при ERP системите

Enterprise resource planning (ERP) се развива постоянно, в резултат на нарастващите изисквания и предизвикателства в съвременния бизнес свят. Новите технологични напредъци и променящите се бизнес модели внасят нови тенденции и…

<strong>Роля на източниците на данни в бизнес софтуера за успеха на компаниите</strong>

Роля на източниците на данни в бизнес софтуера за успеха на компаниите

Информацията играе ключова роля за вземането на решения и постигането на успех. Източниците на данни в бизнес софтуера се превръщат в неразделна част от стратегията на всяка организация. Без достъп…