Новини

Стефан Николов представи тенденциите и ключовите фактори за успех при внедряване на бизнес софтуерни решения

Стефан Николов – управляващ съдружник на ITC Consult е част от лекторския състав на образователната организация ERP Academy, където обучава студенти в единствената по рода си в България магистратура по…

Ай Ти Си Консулт представи новата си бизнес концепция на конференцията ERP.net Expo 2019

На 6 юни се проведе първата конференция на Българската софтуерна компания ERP.BG „Expo 2019 – Нови бизнес възможности с екосистемата ERP.net“, на която екипът на Ай Ти Си Консулт взе…

ERP: Очаквай неочакваното

Решението за внедряване на ERP-система обикновено е предшествано от продължителни анализи, проучвания, обсъждания. Всяка фирма претегля внимателно аргументите „за“ и „против“, всеки ръководител има своите убеждения за ползата и рисковете…

Що е то ERP и има ли почва у нас?

Според официалната дефиниция Enterprise Resource Planning е метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.…

Системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост

Активността, както по отношение на въвеждането на нови информационни решения, така и по-отношение на разширяването на вече изградени системи е повишена. Тенденцията ще бъде още по-ясно изразена през следващата година…