Новини

Как ERP системата автоматизира работните потоци в дистрибуцията?

Как ERP системата автоматизира работните потоци в дистрибуцията?

ERP системите са ценен помощник на бизнеса, защото помагат на организациите да управляват и автоматизират много от основните си процеси, включително тези, свързани с дистрибуцията. В дистрибуторска компания една ERP…

Ползите от BI за дистрибуцията (практически примери)

Ползите от BI за дистрибуцията (практически примери)

Решенията от клас Business Intelligence (BI) имат многобройни ползи, от които могат да се възползват компаниите, заети в дистрибуторския бранш – от подобрена ефективност и производителност до по-добро вземане на…

Подобряване на контрола на инвентара с ERP система

Подобряване на контрола на инвентара с ERP система

ERP (Enterprise Resource Planning) системите са софтуерни решения, които помагат на бизнеса да управлява хора, процеси и ресурси в една интегрирана платформа. В дистрибуторската индустрия някои от най-големите предимства при…

10 важни фактора при внедряване на BI софтуер

10 важни фактора при внедряване на BI софтуер

Ползите от въвеждането на BI система са много. Започнете да планирате процеса. При BI  не става дума само за избор на онлайн инструмент за анализ на данни. Има други необходими…

Насоки за ефективно внедряване на BI софтуер

Насоки за ефективно внедряване на BI софтуер

През последните 5 години големите масиви от данни и BI са нещо повече от актуални понятия в науката за данни. Без осмисляне на   информацията  в реално време, фирмите пропускат стратегически…

Как ERP системите помагат преодоляването на недостига от производствени материали?

Как ERP системите помагат преодоляването на недостига от производствени материали?

Недостигът на производствени материали и рязкото разкъсване на снабдителните  вериги продължава да затруднява както производителите, така и потребителите.  Това  се дължи  на  последствията след пандемията и на актуалните геополитически конфликти.…