Новини

Ползи от Business Intelligence за училища и университети

Ползи от Business Intelligence за училища и университети

Секторът на образованието се развивава все по-динамично, а очакванията по отношение на управлението на училища и университети се увеличават драстично. От ръководителите на образователни институции често се очаква да направят…

4 ползи от инвестиция в ERP система (Инфографика)

4 ползи от инвестиция в ERP система (Инфографика)

Бизнесът често разчита на технологиите за управление на ежедневните си операции. Все повече компании взимат решение да преминат към подходяща платформа за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP),…

Какви проблеми решава Business Intelligence?

Какви проблеми решава Business Intelligence?

Business Intelligence е софтуер, който извлича, анализира и преобразува данни в ценна информация, която помага на собствениците на бизнес да взимат по-добри бизнес решения и да решават проблеми. Нека като…

Какви проблеми решават ERP системите в производствените предприятия?

Какви проблеми решават ERP системите в производствените предприятия?

Производствените предприятия се сблъскват с различни предизвикателства всеки ден. Понякога те се различават при отделните производители, но съществуват множество общи проблеми, пред които са изправени всички от този сектор. Някои…

Стефан Николов ще вземе участие в международна кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”

Стефан Николов ще вземе участие в международна кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”

На 24 септември ще се проведе Международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”, организирана от Стопнаска академия „Д. А. Ценов“ по повод 55-тата годишнина от създаването на…

Какви са основните бизнес предимства на ERP системите?

Какви са основните бизнес предимства на ERP системите?

ERP системата е съвкупност от инструменти и функции, които позволяват на бизнеса да обедини цялата информация в една база от данни и да автоматизира различни рутинни задачи за по-голяма ефективност…