Организация и контрол на фирмената информация модул “Склад за данни”

Организация и контрол на фирмената информация модул “Склад за данни”

Днес повече от всякога правенето на бизнес става все по-комплексна задача. Информацията, която вашата компания събира и обработва, нараства многократно и често за нея няма място в ERP системата, която…