Новини

Що е то ERP и има ли почва у нас?

Според официалната дефиниция Enterprise Resource Planning е метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.…

Системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост

Активността, както по отношение на въвеждането на нови информационни решения, така и по-отношение на разширяването на вече изградени системи е повишена. Тенденцията ще бъде още по-ясно изразена през следващата година…

ВУЗФ пуска магистратура по бизнес софтуер

Програмата е с икономическа насоченост и ще създава специалисти в областта на внедряването на бизнес софтуер Магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“ стартира във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).…