EnterpriseOne Управление на проекти

Преглед на системата

EnterpriseOne® Управление на проекти

Модул Управление на проекти  е напълно интегриран с останалите модули на EnterpriseOne®, което осигурява проследимост на всички данни, необходими за управление и контрол на проекта:
  • планирани и отчетени разходите
  • складови наличности и график на доставки
  • плащания и просрочени вземания
  • натовареност на ресурсите
  • рискове по проекта
Тези данни се представят систематизирано в един екран, достъпни навсякъде през мобилно устройство или таблет. Общият календар на фирмата предоставя информация за заетостта на ресурсите и за етапа на изпълнение на активните проекти. По този начин лесно се осъществява ефективен контрол над време, пари и ресурси. Освен възможност за детайлно планиране, модул Управление на проекти позволява стриктна отчетност на вложените материали и труд по всяка задача и оценка на планирани и реални разходи.


Запознайте се с ползите

Работата с модул Управление на проекти предоставя инструментариум за:

Изготвяне

на точен план и оценка на изпълнението му 

Намаляване

на разходите
 

Анализ

на отклоненията между бюджета и изпълнението на проекта
 

Идентифициране

и управление на рисковете
 

Повишава

успеваемостта на проектите
 

Координиране

на ресурсите
 

Съкращаване

на сроковете за изпълнение
 

Контрол

на разходите, сроковете и ресурсите в рамките на предварително зададения бюджет

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

ул. Асен Христофоров 27 Б 4000 Пловдив.

    Съгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.