EnterpriseOne Анализи

Преглед на системата

EntrpriseOne® Business Intelligence

Модул Business Intelligence е напълно интегриран в EnterpriseOne® ERP и изцяло функционален. Чрез този модул оперативните данни от системата се превръщат в анализи без допълнителни усилия – бързо и удобно, според информационните потребности на мениджмънта.Използването на BI модул като интегрална част от системата превръща бизнес анализите в неделима част от оперативната работа, с което значително се улеснява достъпа до информация и се повишава проследимостта и контрола на бизнес процесите.


Запознайте се с ползите

Вграденият Business Intelligence носи неоспорими предимства:

Систематизирано

систематизирано представяне на информация в реално време
 

Достъпно

за всички потребители, по всяко време

Изгодно

без допълнителен разход на време и пари

Бързо

представяне на справки и анализи в желан формат – таблично, графично

Модули

EnterpriseOne® Business Intelligence

Използването на BI модул като интегрална част от системата превръща бизнес анализите в неделима част от оперативната работа, с което значително се улеснява достъпа до информация и се повишава проследимостта и контрола на бизнес процесите.

Възможността за лесно извеждане на необходими справки дори през телефон и таблет пести ценно време на мениджърите – анализ може да бъде направен по всяко време, навсякъде, без кореспонденция с други отдели, без допълнителна обработка.Модул Business Intelligence се разработва парелелно с всяка нова версия на EnterpriseOne® ERP и се актуализира автоматично при обновяване – без усилия, без загуба на данни и функционалности.

Работата с модул Business Intelligence не изисква допълнително внедряване или обучение, т.к. всички необходими кубове за анализ на данните са дефинирани предварително, а справките и анализите се извличат и обработват директно в EnterpriseOne®. Няма допълнителни разходи – минимална инвестиция, максимална полза.

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

ул. Асен Христофоров 27 Б 4000 Пловдив.

    Съгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.