<strong>Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни</strong> 

Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни 

Business Intelligence (BI) се превръща в основен инструмент за организации,  устремени към устойчиво развитие и растеж чрез вземане на решения, базирани на данни. Стойността на BI се изразява в предоставените анализи и прогнози. Един от най-ефективните начини за осмисляне на сложни данни и изкристализиране на практични насоки е чрез визуализацията на данни. 

Това е процес на представяне на данни под формата диаграми, графики и карти. Визуализирането на данни може да помогне на потребителите да разберат големи и сложни масиви от информация, да идентифицират тенденциите и да получат прогнози бързо и лесно. Ефективната визуализация може да помогне на вземащите решения да се съсредоточат върху най-важните  величини  и да избегнат грешки и неточности. Това   им позволява да вземат информирани решения. 

Опростявайте. Избягвайте объркването и ненужните детайли във вашите визуализации. Изчистеният и минималистичен  дизайн може да помогне на потребителите да се съсредоточат върху най-важните данни. Използвайте бялото пространство ефективно, за да осигурите визуална яснота и възможност  отличителните тенденции да изпъкнат. 

Изберете правилния тип визуализация. Отделните типове данни се разбират по-добре чрез различни визуализации. Уверете се, че сте избрали правилния тип визуализация за данните за обработка. Например, линейната диаграма може да е по-подходяща за показване на тенденции във времето. Точковата диаграма може да е по-добра за сравняване на две променливи. Изборът на правилния тип визуализация може да направи вашите данни по-разбираеми и впечатляващи. 

Използвайте цветовете стратегически. Цветът може да бъде мощен инструмент за визуализация на данни. Ако се използва неправилно, може да бъде утежняващ. Използвайте го стратегически, за да подчертаете важни данни или тенденции. Все пак избягвайте използването на твърде много цветове, които могат да отвлекат вниманието от цялостното послание. Използвайте оцветяване, за да разграничите отделните пунктове от данни и да създадете контраст,  привличащ вниманието. 

Осигурете контекст. Заблуда е, че потребителите автоматично ще разберат значението на вашите визуализации. Осигурете контекст, като етикети и анотации, за да помогнете  за  разбирането на представените данни и съответните  прогнози. Включете ясно и кратко заглавие, което обобщава основното послание на визуализацията. 

Тествайте и интегрирайте. Визуализациите не са универсално решение. Тествайте ги с различни потребители, за да се уверите в ефективността им. Повторете при необходимост, за да подобрите тяхното въздействие и приложимост. Потърсете обратна връзка от потребителите относно полезността и яснотата на вашите визуализации. Така можете да сте сигурни, че предоставяте най-ефективните инструменти за вземане на решения, основани на данни. 

Като следвате тези най-добри практики, можете да създадете ефективни визуализации. Така помагате на потребителите да получат ценна информация и да се увеличи максимално стойността на вашето BI решение. 

ITC Consult има дългогодишен опит в анализа и визуализацията на данни с Power BI в най-различни бизнес сфери – анализи на ефективността на търговски процеси, финансови и производствени KPI и други. Решенията при анализа на данни започват с дълбоко разбиране на целите и задачите за определена бизнес сфера. Нашите консултанти се ангажират като първа стъпка именно с това – да разберат нуждите на вашия бизнес и да разработят подходящо решение.