<strong>Качествен контрол на производството с ERP система</strong>

Качествен контрол на производството с ERP система

Контролът на качеството е критичен аспект в производството. Това важи особено в  случаите, когато има сложни продукти, изискващи точни спецификации. Производителите са изправени пред  редица предизвикателства по отношение на  ефективното управление на  процесите по контрол на качеството, особено ако нямат подходящ софтуер, с който да управляват дейността.

ERP системите са изключително полезни в случаите, когато е необходим качествен контрол в производството. Това са софтуерни решения, които интегрират всички аспекти на бизнеса, включително производство, управление на запасите, финанси, връзки с клиенти и доставчици.

В тази статия ще разгледаме накратко три много важни аспекта по отношение на качествения контрол в производството и как ERP системите съдействат за подобряването му.

Анализ на данни в реално време

ERP системата проследява непрекъснато производствените дейности. Така производителите  се сдобиват с данните в реално време. Това помага да се идентифицират потенциални проблеми с качеството още  в началото на производствения процес и бързо да се направят корекции. Производителите могат да проследяват данни като резултати от инспекции, степени на дефекти и предприети коригиращи действия. Всичко това е информация, получена  в реално време.

Автоматизирани известия и сигнали

Автоматизираните известия и сигнали  се отнасят до всякакви отклонения от стандартите.  Ако има проблем  по време на производствения процес, системата може да изпрати предупреждение до екипа по контрол на качеството. Това им позволява бързо да предприемат коригиращи действия и да намалят риска от дефекти и възможностите за оплаквания от клиенти.

Анализ на първопричините

ERP системите позволяват на производителите да анализират данните за контрол на качеството, за да идентифицират основната причина за проблемите. Чрез проследяване и анализиране на информацията предприятията могат да идентифицират тенденции и модели,  разкриващи основни въпроси, затруднения и предизвикателства. След това те могат да вземат информирани решения за справяне с тези проблеми. Също така намалява и рискът от бъдещи подобни затруднения.

ERP системите трансформират  индустрията чрез подобряване на процесите по контрол на качеството. Те  позволяват на производителите да оптимизират своите операции, да намалят дефектите и оплакванията от клиентите и да осигурят  спазване на законовите разпоредби. Чрез внедряването на  този тип решения предприятията могат да подобрят своите процеси по контрол на качеството и да останат конкурентни на пазара.Ако искате да научите какви могат да бъдат конкретните ползи за вашата компания, заявете демо или се свържете с екипа ни за повече информация и индивидуална консултация, спрямо спецификата на вашата дейност.