За нас


Ние сме

ITC Consult – консултантска IT фирма

Основана на 18.05.2006 г.

Мисията на фирмата ни е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси.

Компанията ни се стреми да предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да помогнем на бизнеса, като оптимизираме ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация и улесним бизнес процесите.


Основните цели

оптимизиране на информационните ресурси

повишаване качеството на услугите, предоставяни от информационната структурата

намаляване на рисковете от загуба на информация

Визията ни за изпълнение на мисията и постигане на целите е предоставянето на компетентна помощ, насочена към:

 • съдействие за оптимизиране на информационната среда
 • премахване на слабости в протичане на бизнес процесите
 • подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци
За постигането на тези цели фирмата ни разчита на екип от доказани специалисти, работещи в динамичната среда на ежедневните предизвикателства на информационните технологии, обслужващи нашите клиенти.


Довериха ни се


Истории на успеха

Кратко и ясно формулирано от собственика на М Холдинг: 

– “Искам най-доброто!”

Избор на българска софтуерна компания – ERP България и разработената от нея система ERP.net за обхващане на дейностите на холдинга в България, САЩ и Канада. 

Кратки срокове за внедряване – не повече от девет месеца.

Старт на работата по проекта със златните партньори на ERP България и консултанти по внедряване на софтуер с дългогодишен опит – Ай Ти Си Консулт.
Така започна съвместната работа на М Холдинг с Ай Ти Си Консулт през пролетта на 2016 година.
Три години по-късно и няколко успешно завършени проекта, с пълна увереност мога да твърдя, че получихме най-добрите за нас консултанти и постигнахме целите, които си бяхме поставили. Дори ги надскочихме.
Софтуерът, сам по себе си, колкото и да е функционален и добре разработен, не носи добавена стойност за бизнеса.
Необходими са знания, компетентност, упоритост, вяра в крайния резултат и мъничко магия. И ги получихме.

Ролята на Ай Ти Си Консулт в процеса на внедряване беше:

– да анализират процесите и да структурират информацията за дейностите във всяко едно от трите направления на холдинга – събиране, сортиране и търговия с дрехи втора употреба на два континента;
– да адаптират функционалностите на избрания от нас софтуер според специфичните нужди на бизнеса ни в САЩ и Канада – различни езици, мерни единици, формуляри, проследяване на договори, печат на чекове;
– да интегрират всички процеси в комплексна система, която да позволява контрол над ресурсите, финансовите средства и извършваните дейности;
– да ни покажат, че изборът да заменим една от водещите международни ERP системи с българска е правилен;

– да ни научат, че умното е по-добро от скъпото и че подходящото решение за нуждите ни е в ръцете ни, само трябва да го използваме правилно;

– да настроят разнообразните функционалности на ERP.net по начин, който да отговаря на изискванията ни, но едновременно с това и на възможностите ни за обслужване на софтуера, съобразено и с добрите практики и опит, с които обогатиха проекта;

– да съдействат за преодоляването на естествената съпротива на потребителите срещу промените и да намерят за всеки допълнително улеснение на ежедневната му работа, което да мотивира участието му в цялостния проект и следването на общата визия на холдинга;

– да осигурят адекватна и качествена подготовка на ключов потребител във фирмата, за да дадат независимост и сигурност на функционирането на ERP системата след приключване на проекта по внедряване.

Ясното осъзнаване, че партньорските отношения са дългосрочни и всеобхватни, се усеща в цялостната комуникация с екипа на Ай Ти Си Консулт. И в стратегическите срещи с мениджмънта на холдинга, и в текущите консултации на оперативните потребители на системата, те показват уважение, разбиране и професионализъм към всеки човек и всеки казус.
Доверието, изградено на база спазени срокове, изпълнени обещания и реализирани проекти, както и ключовата способност на Ай Ти Си Консулт да израстват и да се развиват заедно с клиентите си, ни мотивира да поверим следващите си идеи за оптимизация отново на тях като селектори и посредници при избора и разработването на допълнителни приложения към основната информационна система на холдинга. Изградихме функционалности за специфично калкулиране на себестойността на производството, планиране на материалните ресурси, мобилна интегрирана CRM система. С тяхна помощ успяхме да отговорим на нуждите на постоянно променящия се и динамично развиващ се бизнес на М Холдинг и обхванахме стартираща нова дейност – онлайн търговия с обслужване на голям брой клиентски поръчки, многостъпков производствен процес и проследяване на хиляди уникални артикули на месец без големи промени в софтуерната система.
В най-важните за бизнеса решения – анализа и изготвянето на управленски справки, отново се доверихме на професионализма на Ай Ти Си Консулт и препоръчаният от тях бизнес интелиджънс инструмент Power BI. Чрез реализирането на BI проект в М Холдинг консултантите ни завършиха цялостния информационен цикъл, като осмислиха труда по събиране на данни и документиране на процесите в разнообразни бази данни от различни източници. Със знания и опит, те анализираха нуждите ни от ключови показатели и справки, изградиха информационни модели и визуализираха достъпно и разбираемо резултатите, за да ни дадат възможност да придобием знание от информацията, която сме натрупали през годините. Притежаването както на консултантски опит, така и на практически, математически и програмистки знания и умения от членовете на екипа дават предимство на Ай Ти Си Консулт да реализират лично идеите и насоките, които дават и да гарантират за изпълнението и резултата от проектите, които поемат.
В заключение, няколко думи извън фактологията:
Смело решение е да поискаш референция от свой клиент, чрез проджект мениджъра на съвместните ви проекти, какъвто бях аз през последните години. Той знае и добрите и лошите страни на общата ви работа, видял и трудностите в процеса, необходимостта от взаимно разбиране и компромиси, критичните моменти при спазването на уговорените срокове.

Но Ай Ти Си Консулт го направиха с увереност, че ще получат положителни отзиви от мен. Вярвам, че това е защото са заслужили уважението на клиентите си и знаят, че в добрите партньорски взаимоотношения можеш да разчиташ на колегите, с които работиш, като на семейство, независимо дали са от страната на възложителя или на изпълнителя. Моментното напрежение се забравя бързо на фона на добрите резултати и постигането на общата цел – навременна, адекватна и полезна за бизнеса информация.

Благодарна съм за наученото през годините и за успешните проекти на целия сърцат екип на Ай Ти Си Консулт.

Пожелавам Ви Ай Ти Си Консулт да се случи и на Вас!

Мария Савова
Senior ERP Consultant

Всеки се е сблъсквал с IT специалист или фирма, предлагаща софтуер. Започват от НЯКЪДЕ и стигат до НИКЪДЕ, всъщност накрая получаваш:

-“Частично инсталиран софтуер!”;

-“Крайният резултат ама въобще не е такъв какъвто си искал!”

-“Това със сроковете е енигма!”, “Ние за какво се бяхме разбрали……..?”;

-“Ааааааааааа, ама ВИЕ това ли искахте!!! Ами не може да стане по този начин!”;

-“Всъщност не е ли по-добре да си реорганизирате начина на работа, защото нашият софтуер прави това!”.

Когато стартирахме проекта за внедряване на ERP.net в Туплекс ЕООД през Октомври 2013 г., поставихме единствено условие: Туплекс да започне да работи ефективно с този продукт (не паралелно с друг), а единствено и само с ERP.netна 01.01.2014 г.. Тогава от И Ар Пи България ни казаха, че консултантът по бизнес процеси и внедряване ще бъде техният партньор Ай Ти Си Консулт ЕООД. Познавайки по-горните твърдения за IT сектора, като управител на Туплекс ЕООД бях силно притеснен, защото си залагах главата на дръвника пред собственика на фирмата (чуждестранен инвеститор), че това ще стане. Бях притеснен, че процеса на внедряване ще доведе до голяма каша и бъркотия във фирмата и ще попречи на работният процес. 

Крайният резултат е следният:

 • Служителите на Туплекс ЕООД започнаха ефективно да ползват ERP.net на 01.01.2014г.
 • Служителите на Туплекс ЕООД имаха възможност да се обучат да ползват ERP.net на 14.12.2013 г.
  ERP.net работи в Туплекс ЕООД от 01.0.2014 г. до този момент БЕЗ доработки, т.е. фирмата по внедряването Ай Ти Си Консулт ЕООД си бе свършила работата от началото до края.
 • Служителите на Туплекс ЕООД ползват всички функционалности на ERP.net от ден първи на работата със софтуера.
 • Анализът на бизнес процесите и внедряването на ERP.net не беше свързан с някакво допълнително натоварване на служителите на Туплекс ЕООД, т.е. извънредно да остават в офиса, да идват на робота събота и неделя. Цялата организация бе така планирана и осъществена от Стефан Николов и колегите му от Ай Ти Си Консулт ЕООД, че това не доведе до НИКАКЪВ стрес в оперативната работа на Туплекс ЕООД.
 • По време на бизнес анализа и внедряването на ERP.net от Ай Ти Си Консулт ЕООД за месеците: Октомври 2013г., Ноември 2013г. и Декември 2013г., Туплекс ЕООД реализира рекордни продажби за цялата 2013г., рекорден брой клиенти бяха обслужени от служителите на Туплекс, а именно над 2000 за тритe месеца, бяха издадени над 3250 фактури (от старият софтуер).
 • Реших моята референция към Ай Ти Си Консулт ЕООД да я напиша по този нетрадиционен начин, защото действително тази фирма е нещо различно на българският пазар. Работата с екипа на Ай Ти Си Консулт не се различава по нищо от работата със всеки IT специалист или бизнес консултант. Работата по внедряването не е нещо по различно от тази, която осъществяват другите фирми на пазара, но самите участници в екипа са различни като хора, различни като подход към клиента.

Представете си:

– Тези хора не само ви слушат, но ви чуват.

– Тези хора не само влизат в бизнес процесите, но се опитват и донякъде успяват да влязат в главата ви и да разберат какво искате да се случи, какво искате да се промени – не само защото сте внедрили ERP система, а защото искате да реорганизирате бизнеса си и бизнес модела, който следвате;

– Тези хора не ви пречат, не ви учат, не ви карат да променяте нищо в бизнеса си, просто правят това което вие искате, невероятно за IT фирма.

Благодарен съм, че се срещнахме с екипът на Ай Ти Си Консулт и че благодарение на тях внедрявахме ERP.net.

 • P.S. За тези, които не вярват, ще кажа: Когато започнахме внедряването на ERP.net с Ай Ти Си Консулт ЕООД, по същото време мои познати също започнаха внедряване на други ERP системи (на много големи международни компании) от също така големи международни фирми за внедряване, за което платиха много пари. Днес, 29.06.2015 г., те все още внедряват, те все още доработват, те все още работят паралелно със старите си програми. Аз имам единствено удоволствието да се чувам по телефона с екипа на Ай Ти Си Консулт всеки път, когато някой ми се оплаче, и да му благодаря за свършената работа.
Стефан илиев
Управител
0
УСПЕШНИ ГОДИНИ
0 +
Доволни клиенти
0 +
Завършени проекта

Защо да Изберете Нас

РЕШЕНИЕТО

ERP.net

Най-доброто съотношение на пазара между цена и качество

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Бизнес растеж

Изграждането на успешен и устойчив бизнес изисква както планиране, така и изпълнениe

И ОЩЕ

Поддръжка

Нашият екип предлага 24 часова поддръжка на своите клиенти

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414