Приложение на Power BI за подобряване на операциите в производството

Приложение на Power BI за подобряване на операциите в производството

В прозводството ефективността е ключов фактор. Забавянията, прекъсванията и проблемите с качеството на продуктите могат да повлияят върху крайния резултат. За да бъдат стабилни на пазара и да се развиват,…

Подобряване на производствената ефективност с ERP система

Подобряване на производствената ефективност с ERP система

Поддържането на висока производствена ефективност изисква координация между различни отдели като производство, управление на запасите, снабдителна верига и контрол на качеството. Всичко това обаче не е толкова голямо предизвикателство, когато…

<strong>Рационализиране на процесите по контрол на качеството в производството чрез Power BI</strong>

Рационализиране на процесите по контрол на качеството в производството чрез Power BI

В  индустрията осигуряването на стойностен продукт е от решаващо значение за постигането на успех. Процесите по контрол на качеството могат да бъдат сложни и трудни за управление.  Power BI  е…

<strong>Качествен контрол на производството с ERP система</strong>

Качествен контрол на производството с ERP система

Контролът на качеството е критичен аспект в производството. Това важи особено в  случаите, когато има сложни продукти, изискващи точни спецификации. Производителите са изправени пред  редица предизвикателства по отношение на  ефективното…