Приложение на Power BI за подобряване на операциите в производството

Приложение на Power BI за подобряване на операциите в производството

В прозводството ефективността е ключов фактор. Забавянията, прекъсванията и проблемите с качеството на продуктите могат да повлияят върху крайния резултат. За да бъдат стабилни на пазара и да се развиват, производителите трябва постоянно да наблюдават и оптимизират своите операции. Тук на помощ идва Power BI. Освен за събирането и анализа на  данни от операциите, софтуерният инструмент дава възможност за подобряване на ефективността и намаляване на разходите.

Наблюдение в реално време. С Power BI производителите могат да настроят табла за управление, които показват данни в реално време за техните операции. Това им дава поглед върху производствени обеми, време за работа на машината и показатели за качество. Като проследяват как се изпълняват техните операции в реално време, производителите могат бързо да идентифицират проблемите и да предприемат коригиращи действия.

Производствен график. Чрез анализиране на данни от минали производствени серии, Power BI може да помогне за идентифициране на най-доброто време за реализация на определени продукти или партиди. Така се постига намаляване на времето за  работна смяна и оптимизиране на използването на машината.

Контрол на качеството. Power BI може да се използва за наблюдение на  показатели като процент на дефектни продукти, изделия или добив. Анализирайки тези данни, производителите могат да идентифицират тенденции и модели, които показват потенциални проблеми с качеството. След това те могат да предприемат коригиращи действия. Това се осъществява преди проблемът да стане широко разпространен. Също така  се минимизира въздействието върху производството.

Оптимизиране на  снабдителната верига.  Това се постига с помощта на анализ на данни от  доставчиците. Чрез наблюдение на показателите за ефективност на снабдителите, производителите могат да идентифицират потенциални проблеми.  Особено преди те да станат критични. Това може да помогне за намаляване на времето за изпълнение и минимизиране на изчерпването на продукти.

Използвайки Power BI за наблюдение и анализ на своите операции, производителите могат да получат ценна информация за начините за подобряване на ефективността, намаляване на разходите и увеличаване на рентабилността. Продуктът е мощен инструмент, който може да помогне  за надмощие над конкуренцията и оптимизиране  на операциите в един постоянно развиващ се и динамичен  пазар.

Екипът на ITC Consult може да окаже съдействие за цялостно оптимизиране на информационната среда, премахване на слабости в протичане на бизнес процесите и подобряване на резултатите от управлението на информационните потоци. Свържете се с нас за индивидуална консултация, в която ще разгледаме подробно спецификите на вашите процеси и ще дадем предложения за решаване на ключови проблеми, които влияят върху продуктивността на бизнеса ви.