Какви проблеми решават ERP системите в производствените предприятия?

Какви проблеми решават ERP системите в производствените предприятия?

Производствените предприятия се сблъскват с различни предизвикателства всеки ден. Понякога те се различават при отделните производители, но съществуват множество общи проблеми, пред които са изправени всички от този сектор. Някои от тях могат да бъдат решени чрез персонализирани фирмени политики или добре проектирани SOP (стандартни оперативни процедури), докато други могат да бъдат решени чрез внедряване на  интегрирана ERP система.

Контрол на запасите

Балансирането между твърде много или твърде малко запаси е неефективно за повечето производствени предприятия. Наличието на подходящ инвентар означава, че доставката адекватно отговаря на изискванията на клиентите. Също така трябва да бъде съобразено времето, необходимо за получаване на материалите.

ERP системата има приложение за контрол на запасите, благодарение на което производствените предприятия имат видимост на броя на запасите, необходими за по-ефективно планиране на производството. Системата отчита правото на инвентаризация от поръчката за продажба на клиента и всички недостатъци се маркират незабавно, като по този начин предупреждават производителя.

Проследяване на партидите

Проследяването на партидите се извършва както за суровини, така и за готови продукти. Ръчното въвеждане на данни води до неточности при проследяването на конкретни номера на сурови съставки, използвани в множество готови продукти, които след това се изпращат на различни клиенти. ERP системите помагат да се изолира всеки източник на проблеми с безопасността на храните. Информацията позволява да бъде определена степента на засягане на продукта и да бъдат избрани конкретните партиди и техния брой.

Планиране на производствени ресурси (MRP)

Планирането на производствените ресурси е друг критичен компонент на ERP, който решава предизвикателствата на управлението на ресурсите. Планирането на производството помага за оптимизирате използването на производствения капацитет, компоненти, материални ресурси и части, като се използват методологии за прогнозиране на продажбите и исторически данни за производството.

Благодарение на MRP се подобрява рентабилността чрез изчисляване на оптималния производствен график и прогнозиране на продажбите, отворени поръчки, сметки за материали, състояние на запасите и основен производствен график.

Премахва грешките в отчетността

Сортирането на огромни количества данни може да бъде трудоемка задача, но с правилните  инструменти за отчитане, процесът е лесен и точен. Базата данни за отчитане се актуализира автоматично с всяка транзакция в системата, като по този начин се гарантира по-голяма точност на данните.

Информация в реално време

Данните в реално време са от решаващо значение за производствения процес, за да се елиминира загубата на приходи чрез неточно изпълнение на поръчки. Точността на данните от страна на доставчиците и клиентите също помага за рационализиране на производствения процес. Колкото по-точни и последователни са данните, толкова по-добър е процесът на вземане на решения.

Единичен източник на данни

Основната характеристика на всички ERP системи е споделената база данни. Единната база данни и обвързването на отделните модули, позволява информацията да се движи свободно между отделите, като така се елиминира възможността за дублиране на записи, осигурява се цялост на данните и се намалят техническите грешки.

С ефективна ERP система собствениците на бизнес и мениджърите могат да автоматизират рутинни административни задачи, да помогнат на служителите да станат по-продуктивни и успешни и да получат видимост в реално време за всеки аспект на бизнеса.