Основни характеристики на финансов модул в ERP система

Основни характеристики на финансов модул в ERP система

ERP системата обединява различни бизнес операции, а управлението на финансите е едно от най-важните сред тях. ERP финансовият модул улеснява движението на необходимите данни за извършване на вашата работа по управление на паричните потоци и увеличаване на производителността.

На най-общо ниво, финансовият модул в ERP е специално проектиран да събира финансови данни в реално време и да генерира точни отчети. Той ви помага без усилие да изпълнявате много сложни функции като управление на задължения, вземания, главна книга, бюджетиране и други.

Основните характеристики на пълноценен ERP финансов модул, които трябва да имате предвид са:

Данъчно управление

Функцията за управление на данъците, включена във финансовия модул ви позволява да дефинирате предварително данъчни параметри, като същевременно предоставя функции за данъчно отчитане и одит. Той съхранява данъчни настройки и събира информация от всички финансови документи в едно хранилище.

Управление на покупки и доставки

Финансовият модул се нуждае от функции за управление на покупките, доставките и услугите. Това включва както заявки, така и поръчки за покупка. Системата служи като необходимия инструмент за обработка на фактури, така че те да съвпадат точно с информацията за плащането, преди тя да бъде обработена. Това е жизненоважен инструмент за фирми, които се занимават със закупуване на суровини и компоненти в големи количества.

Аналитична отчетност

Анализът на данни предоставя изглед в реално време на финансовите данни. Това е от решаващо значение за поддържането на здравословно финансово състояние на вашата компания. Функцията за аналитично отчитане във финансовия модул ви помага да правите прогнози, базирани на данни, и да вземете разумно финансово решение. Системата показва отчети в лесно разбираеми формати, за да анализирате бързо какво се случва точно в този момент.

Управление на счетоводната книга

Счетоводната книга предоставя подробни записи на всички финансови транзакции. Този счетоводен модул се интегрира с други ERP модули, за да си сътрудничи и да обедини всяко въвеждане, направено отвсякъде, в рамките на приложението, на едно централно място.

Когато имате пълен запис на всички ваши транзакции на едно място, става по-лесно за вас да ги видите и бързо да идентифицирате аномалиите. Системата също така прави подаването на данъчни декларации по-управляемо, като същевременно ви помага да сте в крак с разходите.

Проследяване на печалбата на бизнеса

Инструментът за проследяване на печалбата ви предоставя поглед върху цялостните парични дела на вашата компания, включително вашите печалби, разходи и спестявания. Ефективното наблюдение на тези записи би ви помогнало да определите откъде идват повечето от вашите бизнес печалби и да определите по подходящ начин възвръщаемостта на инвестицията (ROI) за всички изразходвани средства.

Финансовият модул има за цел да предостави пътна карта за вашия бизнес, да ви помогне да вземете най-добрите решения в настоящата ситуация и да увеличи общите печалби.

Управление на дълготрайни активи

Целта на инструмента за управление на дълготрайни активи е да управлява описателната информация за всички активи и да използва данните, за да ги наблюдава и предоставя точни финансови отчети, свързани с тяхното поскъпване и амортизация.

С модул за управление на дълготрайни активи можете да следите материалните активи на вашата компания, както и да получите по-добра видимост за използването, разходите, необходимата поддръжка и състоянието на амортизация на всеки актив.

Управление на риска

Устойчивостта на бизнеса често зависи от способността му да предвижда рисковете, така че те да могат да бъдат смекчени навреме.

Функциите за управление на риска във финансовия модул на ERP системите ви позволяват да прогнозирате, анализирате и управлявате кризи ефективно. Освен че се справя с кредитния риск, за да гарантира, че вашата компания има достатъчно парични резерви, той също така ви помага да се справите с проблеми, свързани със законови задължения, съответствие и заплахи за репутацията.

Модул Финанси на  ERP.net осигурява необходимия инструментариум за проследяване, контрол и анализ на всички аспекти от финансовата дейност на фирмата на оперативно и  инвестиционно ниво.

ERP.net e съвременно ERP решение, отговарящо на всички изисквания и нужди от интегрирано и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси във вашата компания.

Системата представлява едно всеобхватно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи. В него модули като CRM и BI, както и фирмените комуникации, са напълно интегрирани и са пълноценна част от бизнес процесите на компанията. Бизнес анализите могат да бъдат достъпвани контекстно според специфичните нужди на всеки отделен потребител и всички модули работят еднакво добре както на десктоп машина, така и през тъчскрийн интерфейсите на новите смартфони и таблети.

Ако сте решили да поемете по пътя на дигиталната трансформация на бизнеса, свържете се с екипа ни или заявете демо.