ERP системата като цялостно и всеобхватно решение за дистрибуцията

ERP системата като цялостно и всеобхватно решение за дистрибуцията

ERP системата помага да обедините всички аспекти на вашия бизнес. Управлявате продажби, инвентар и логистика. Обединявате данни, оптимизирате време и ресурси и усъвършенствате връзки с клиенти и доставчици.

ERP системите подпомагат за развитието на редица сектори. Оптимизират операциите и ефективността на база дълбоко познаване на процесите и най-добрите практики в съответните индустрии – бързооборотни стоки, мода, високи технологии, индустриална дистрибуция, сторителни материали и други.

Управление на многоканални продажби

Със системите от клас ERP управлявате и записвате пордажбите, независимо от мястото. Автоматизирате и процесите на поръчките. Системата обхваща всички данни за продажби и клиенти, за да организирате и оптимизирате  покупки, осъществявате поръчки и проследявате инвентара.

Управлявате ефективно склада

С ERP системата управлявате движението и съхранението на инвентара ви и имате възможност за упражняване на всеобхватен контрол. Проследява кога е получена, опакована и натоварена стоката. Следи точно логистиката и доставката на всеки един продукт до клиента.

Позволява ценова гъвкавост

Можете да предлагате различна цена на един и същ продукт на база специфика на клиенти, бройки, време за изпълнение на поръчката, промоции, намаления. Създавате разнообразни ценоразписи.

Имате постоянна връзка и сте мобилни

С ERP сте гъвкави, информирани, поддържате социални връзки в и извън организацията. Насърчавате сътрудничеството и активния обмен на голямо количество информация между служители, доставчици и клиенти. Също така елиминирате претрупването с данни и грешките. Работите с точната информация в реално време за складовите наличности, ценообразвуането, маршрутите за доставка по всяко време и от всяко място. Управлявате поръчки в реално време, независимо от мястото. Автоматизират се покупки и таксуване, елиминира се забавянето на изпращането и доставката и се съкращава времето за закупуване. Запасите са в ред и под пълен контрол.

Здрава снабдителна верига и добро инвентарно управление

Посрещате променящите се изисквания на клиентите и пазарните условия с дигитално и разбираемо планиране на снабдяването. Автоматизирате и оптимизирате процеса на покупката. Взимате решения, основани на данни и прогнозирате търсене, планирате поръчки, съкращавате разходи и доставяте в точното време без необходимост от презареждане на склад. Определяте рентабилност на запасите, продуктови линии или бизнес елементи, за да оптимизирате достаквите или складовите наличности.

Автоматизирано и ефективно съхранение

Преминавате отвъд инвентар със списъци, като следите с точност цялото движение в и извън склада. Подреждате и изпълвате оптимално пространството за съхранение. Доставяте на време, без забавяне. Освобождавате се от грешки и увеличавате скоростта на придвижване на стоките ви и ги съхранявате само докато бъдат доставени.

Оптимизация на доставки и логистика

Управлявате оптимално логистичния цикъл за устойчиво намаляване на транспортни разходи и доставки. Разполагате с информация в реално време за налични продукти и местоположението им. Подреждате поръчките и планирате маршрути, за да доставяте на време. Така отговаряте на очакванията на клиентите. Имате по-добър надзор върху поръчки и инвентар за повече ефективност на логистиката и процесите.

Интегрирани финанси и счетоводство

Събирате на едно място продажби, финанси и процеса на изпълнение и придобивате пълна видимост и контрол върху приходи и разходи, оформяне на документи и фактуриране. Следите фактури при всяка поръчка или ежемесечно, контролирате суми и вноски по кредит и срокове, и уведомявате клиенти за платежни задължения.

Всеобхватни анализи

С едно щракване имате достъп до дневни доклади и анализи на бизнес модели, история на данни и тенденции при продажбите.  Можете да определите статуса и състоянието на бизнеса ви. Измервате складова наличност, поръчки, финансови резултати, за да отговаряте на пазарни тенденции и спестявате разходи.

Свържете се с нас за повече информация и специализирана консултация!