9 основни функции на ERP системите за вашия бизнес

9 основни функции на ERP системите за вашия бизнес

В днешната бизнес среда се наблюдава глобална тенденция към интегриране на бизнес процесите и фирмените стратегии с ERP системите. Много проучвания, а и практиката показват, че те могат да увеличат конкурентните предимства на компанията в ерата на информационните технологии.

Финанси и счетоводство

Приходите  са в основата на всеки бизнес. Това поставя финансите и счетоводството в центъра и на ERP системите. Много от днешните ERP системи са се родили като счетоводни програми и се развиват  чрез добавяне на други компоненти като продажби, покупки и инвентаризация. Малко ERP системи не включват счетоводство и те винаги ще съдържат интеграции с един или повече отделни счетоводни софтуери. Този списък включва много индивидуални, основни характеристики на съвременните ERP системи.  Начинът, по който се интегрират, ги превръща в система. Продажбите, инженерингът, счетоводството и други бизнес функции не могат да  бъдат отделни. ERP поддържа общ поток от информация, достъпен за всички и им позволява да четат от един и същи лист, дори в различни сгради или континенти.

Управление на продажбите

Бизнесът зависи от продажбите, независимо дали са малки или големи. Когато продажбите са част от  ERP системата, има директна връзка към базата данни със счетоводството. Когато продажбата е завършена, има плащане в брой или вземания. Ако е извършена за първи път и преди да се осъществи, има връзка към инвентара или към съответния производствен процес, за да се  намери всичко, поискано от клиента.

Управление на инвентара

ERP системите проследяват количеството стоки, като записват броя на всяка  и  колко място заема във  всеки от  складовете. Много такива системи проследяват състоянието на стоките и записват фактори като температура и влажност на складовите помещения. Инвентарът включва нещата, готови за незабавна продажба, също и тези, които все още се произвеждат и ще бъдат готови за евентуална продажба. ERP проследява стойността на инвентара.

Покупка  и снабдителна верига

Отвъд транзакционните употреби, компонентите на веригата за покупки и доставки на ERP ще помогнат да се проследи кои доставчици какви стоки осигуряват. Също дават и възможността за записване на качествени данни, ползени при избора на най-добрите доставчици. Контролът на качеството записва колко добре покупките отговарят на стандартите. Гарантира, че закупуваните продукти отговарят на очакванията на клиентите и на разпоредбите за съответствие.

Контрол на бизнес процесите

ERP ще помогне на вашия бизнес да управлява процесите си и да запази контрола върху всяка ситуация. Тези механизми могат да бъдат прости, като например предупреждение, когато клиентска поръчка трябва да бъде изпратена днес, но все още не е записана. Контролите  могат да бъдат  и доста сложни.

Работни места и проекти

ERP предоставя на бизнеса инструменти за свързване на приходите и разходите с категории, отговарящи на нуждите на вашия бизнес. Производителите могат да проследяват печалбата, свързана с конкретна поръчка или с всички поръчки за определен клиент.

Планиране на необходимостта от материали

Тези приложения са били полезни инструменти за управление дори преди системите да бъдат наречени „ERP“. Към  тези специфични изисквания добавяме очаквани или прогнозирани продажби на различни продукти. Прогнозира поръчки за покупка и датата за осъществяване на доставка.

Бизнес прогнозиране (BI)

Всеки елемент от данни във вашата ERP система може да бъде извлечен, манипулиран, филтриран и сортиран, за да се създаде необходимия доклад.

Планиране на изискванията на клиента

Успешните, добре управлявани фирми познават своите клиенти. Вашата ERP система дава възможност на всеки бизнес да осъществи този процес. Тя дава информация, от колко време са лоялни и какви продукти или услуги са закупили. Системата също може да илюстрира платежоспособността им.

ERP.net e съвременно ERP решение, отговарящо на всички изисквания и нужди от интегрирано и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси във вашата компания.

Системата представлява едно всеобхватно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи. В него модули като CRM и BI, както и фирмените комуникации, са напълно интегрирани и са пълноценна част от бизнес процесите на компанията. Бизнес анализите могат да бъдат достъпвани контекстно според специфичните нужди на всеки отделен потребител и всички модули работят еднакво добре както на десктоп машина, така и през тъчскрийн интерфейсите на новите смартфони и таблети.

Ако сте решили да поемете по пътя на дигиталната трансформация на бизнеса, свържете се с екипа ни или заявете демо.