<strong>Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни</strong> 

Увеличаване на стойността на BI чрез добри практики за визуализация на данни 

Business Intelligence (BI) се превръща в основен инструмент за организации,  устремени към устойчиво развитие и растеж чрез вземане на решения, базирани на данни. Стойността на BI се изразява в предоставените…