ERP системата като цялостно и всеобхватно решение за дистрибуцията

ERP системата като цялостно и всеобхватно решение за дистрибуцията

ERP системата помага да обедините всички аспекти на вашия бизнес. Управлявате продажби, инвентар и логистика. Обединявате данни, оптимизирате време и ресурси и усъвършенствате връзки с клиенти и доставчици. ERP системите…