Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

През последните две години опитът от нашата работа показа, че компаниите, които вече бяха инвестирали във внедряване на ERP система се оказаха по-добре подготвени за работа в бързо променяща се…