ITC Consult е одобрен доставчик на ИКТ услуги за МСП

ITC Consult е одобрен доставчик на ИКТ услуги за МСП

ITC Consult e одобрен доставчик на ИКТ услуги по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

На повече от 450 представители на малкия и среден бизнес ще бъде предоставена безвъзмездна помощ под формата на ваучери от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.  Ваучерите са на стойност до 20 000 лв. без ДДС, като от тях ще могат да се възползват компании с персонал до 250 човека. Кандидати по програмата за ваучери за ИКТ услуги могат да бъдат производствени компании (без ограничения от вида производствена дейност), както и фирми от  секторите „Издателска дейност“, „Далекосъобщения“,  „Радио и телевизионна дейност“,„Дейности в областта на информационните технологии“, „Информационни услуги“ и „Научноизследователска и развойна дейност“. 

ITC Consult е одобрен доставчик на ИКТ услуги за „Ваучери от тип 2, група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“.

Може да се възползвате от програмата и ITC Consult като партньор за:

Повишаване на ползите от информацията, с която разполагате чрез структурирани, динамични и  интерактивни анализи, базирани на опита на нашия екип и най-добрата според Gartner платформа за анализи и бизнес интелигентност MS Power BI;

Интегриране на решение за оптимизиране на складовите наличности и доставките, използващо математически модели и изкуствен интелект (AI), свеждащо до минимум вероятностите от недостиг и/или презапасяване, независимо от типа и класа на системата за управление, която използвате;

Интегриране на решения, подобряващи колаборацията между отделите и служителите в компанията.

ITC Consult е компания, фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Компанията предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да подпомага бизнеса, като ефективно оптимизира ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация, улеснявайки бизнес процесите.

Повече за програмата можете да научите тук>>

За съдействие и повече информация, свържете се с екипа ни тук>>

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *