На какво да обърнете внимание при избор на ERP система?

На какво да обърнете внимание при избор на ERP система?

Внедряването на ERP система е сложен процес и успешното му завършване съвсем не е гарантирано. Според ежегодни проучвания голям процент от внедряванията надхвърлят срока и/или бюджета си, или не постигат целите си.

Внедряването на такъв тип софтуер за управление на бизнеса е ефективно решение, което оказва благоприятно влияние върху всички нива в дадена компания.

Споделяме с вас кратки насоки за това на какво е необходимо да обърнете внимание при избор на ERP система:

Функционалност

Функционалността на системата представлява степента, в която тя покрива информационните нужди на компанията.

Гъвкавост

Гъвкавостта на една система представлява степента, в която е способна да се отговаря на нуждите за различни типове бизнес и различни стилове на управление.

Лекота на употреба

При по-лесното възприемане от потребителите, лекотата на употреба пести средства и време. Това води до по-навременна, по-точна и като цяло по-използваема информация.

Интегрираност

Връзката между отделните модули на една ERP система спомага за своевременен поглед над случващото се в дадената организация, дава възможност за по-добър контрол и автоматизира бизнес процесите.

Бързо и ефективно внедряване

Процесът на внедряване на ERP може да варира в широки граници за всяка фирма. Обикновено софтуерните решения са мащабни и гъвкави спрямо организацията. Въпреки това, конкретна операция или критични бизнес данни трябва да бъдат прецизно следени и е възможно да изискват промени в софтуера.