Как ERP системата помага за оптимизация на работното време и ефективността?

Как ERP системата помага за оптимизация на работното време и ефективността?

Организациите, които не използват интегриран бизнес софтуер често изпитват затруднения при планирането и поддръжката на цялостната си дейност. Внедряването на ERP платформа несъмненно е много полезно за оптимизиране на бизнес процесите, подобряване на ефективността и конкурентоспособността на компаниите.

Всeки бизнес има своите уникални процеси, услуги и продукти, които го отличават от останалите. Планирането на ресурсите на предприятието или ERP, е инструмент от съществено значение за компаниите. Тук е важно да отбележим, че ERP системите играят важна роля, когато става въпрос за организиране и обработка на финансови данни. Те също така подобряват цялостната дейност за развитие на бизнеса в дългосрочен и краткосрочен план. В допълнение към тези предимства, чрез използване на ERP софтуер компаниите могат да увеличават ефективността и да рационализират процесите, да намалят разходите и да подобрят производителността.

Много са познатите ползи от внедряване на ERP системите, но често пренебрегван остава фактът, че чрез внедряване на такъв тип решение, компаниите могат да намалят значително разходите за персонал и да облекчат работата на служителите си.

Нека вземем следния пример:

През 2020 година в България работните часове официално са 2000. Ако дадена компания разполага с инструмент, благодарение на които може да спести чрез оптимизация на работата на един служител по 5 минути на час, за една година спестява приблизително 166 часа или един месец в годината, който приравнен на средната работна заплата в страната е около 1300-1500 лв. Ако  умножим тази сума по броя на служителите, които извършват дейности, подлежащи на автоматизация ще получим една голяма сума, която бихме могли да спестим.

Другата гледна точка е, че компаниите биха могли да използват оптимизацията на времето на служителите и разходите, свързани с тях, за да инвестират в тяхното развитие. Работодателите все по-ясно осъзнават, че успехът на компанията зависи от мотивацията на хората, които работят в нея, и затова е силно препоръчително все по-често инвестират в тяхното развитие.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *