Какви са ползите от ERP системите за малкия бизнес?

Какви са ползите от ERP системите за малкия бизнес?

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компании, без значение от тяхната големина и икономически сектор.

Най-голямата полза, която доказано осмисля внедряването на ERP система в една малка фирма е, че създава предпоставки за бърз растеж. При малкия бизнес компаниите са често зависими от няколко важни служители, които с развитието на бизнеса стават все по-натоварени. Друг основен проблем е липсата на ноу-хау за това как да се управлява растежът.

С внедряването на ERP система фирмата въвежда доказано добри практики и бързо преминава на друго ниво от съществуването си, в което тя може да се разширява значително по-бързо. В допълнение, новите работни навици, които софтуерът за управление на бизнеса създава в служителите и мениджмънта също оптимизират работата, спестяват много време и повишават производителността на целия екип.

Интегрираните модули, които обменят информация, намаляват нуждата служители ръчно да въвеждат данни, и същите данни повторно да се въвеждат или да се препращат. Така се намалява времето, необходимо за администартивна работа, а също и техническите грешки.

Сред основните ползи са още:

  • Единна база данни, съдържаща данните на основната ERP система и всички допълнителни приложения
  • Лесна скалируемост и възможност фирмата да използва точно толкова ресурси, от колкото има нужда в конкретния момент
  • Интеграция с уеб и мобилни приложения и устройства
  • По-добър контрол
  • Интеграция на фирмената комуникация (електронна поща, телефонна централа, мобилни телефони)
  • Намалява времето за извършване на рутинни административни задачи
  • По-ефикасни услуги и поддръжка за клиентите
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *