Защо е важно да изберете ERP платформа за вашия бизнес?

Защо е важно да изберете ERP платформа за вашия бизнес?

ERP системите са сред ключовите елементи от всяка модерна корпоративна инфраструктура. Те са възникнали с фокус върху производствените предприятия, но днес се използват също в търговските и дистрибуторски фирми, банките и финансовите организации, телекомуникациите и много други икономически сектори.

Най-големите им предимства са основно в четири области: подобряване на ефективността на бизнес процесите, намаляване на използвания ИТ ресурс, използването им като платформа за стандартизация на бизнес процесите и като катализатор за бизнес иновации.

ERP автоматизира бизнес процесите и подобрява производителността, увеличавайки вътрешнофирмената ефективност, намалявайки времето, което е необходимо за завършване на всеки един бизнес процес. Подобреното качество на данните, тяхната достъпност от ключови отдели на фирмата и наличието на структурирана информация създават възможност за изготвяне на различни анализи и отчети, които улесняват взимането на навременни и информирани бизнес и оперативни решения.

ERP включват в себе си и така наречените „обединени комуникации“, представляващи набор от технологии, които автоматизират и обединяват комуникациите между хората и използваните устройства в общ набор от знания. Те оптимизират бизнес процесите във фирмата и премахват зависимостта от физическото присъствие на служителите в офиса. Освен това много от този тип решения разполагат с мултитъч интерфейс, който позволява на потребителите да използват пълноценно решението през таблети и смартфони.

Днес можем да говорим за ERP не просто като система, а като платформа. ITC Consult предлага продукта EnterpriseOne®, който е съвременно ERP решение, покриващо всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси. Платформата представлява едно цялостно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи, защото включва в себе си цялата необходима функционалност в единен интерфейс.

С всяка своя нова версия EnterpriseOne® се превръща във все по-пълноценна платформа и екосистема, позволяваща лесно създаване на функционалности и изграждане на инсталациите според специфичните изисквания на всеки клиент. Резултатът е, че клиентите ни  получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау.