KPI табла и техните предимства и ползи 

KPI табла и техните предимства и ползи 

KPI таблото е визуално средство, което предоставя поглед върху данни от различни източници за ефективно проследяване на целеви резултати и оптимизация. С помощта на KPI бизнесът раглежда състоянието си от…

Управлявайте проекти с диаграмата на Гант в Power BI (визуализация)

Управлявайте проекти с диаграмата на Гант в Power BI (визуализация)

Диаграмата на Гант е хоризонтална диаграма, която илюстрира цялостните задачи на проекта и показва колко дълго ще се изпълнява задачата за завършване на проект. Дейностите в диаграмата на Гант са…

Защо управлението на запасите е важно?

Защо управлението на запасите е важно?

За всеки бизнес управлението на инвентара е изключително важно – това гарантира, че компанията поддържа точно съотношение между търсенето и предлагането. За да се определи дали той се управлява качествено…

Значението на BI и неговото влияние върху качеството на вземане на решения

Значението на BI и неговото влияние върху качеството на вземане на решения

Преди години BI инструментите се използваха предимно от ИТ специалистите. Днес сме свидетели на много повече разработки и голямо развитие на този тип софтуери и инструменти, което позволява те да…