Новини

Системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост

Активността, както по отношение на въвеждането на нови информационни решения, така и по-отношение на разширяването на вече изградени системи е повишена. Тенденцията ще бъде още по-ясно изразена през следващата година…

ВУЗФ пуска магистратура по бизнес софтуер

Програмата е с икономическа насоченост и ще създава специалисти в областта на внедряването на бизнес софтуер Магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“ стартира във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).…