ERP.net CRM

Преглед на системата

Customer Relationship Management CRM

С ERP.net CRM можете да организирате, автоматизирате и анализирате всички бизнес процеси свързани с маркетинг, продажби, клиенти, проспекти, възможности, обслужване и поддръжка на настоящи и потенциални клиенти. Модулът осигурява общ поглед върху дейността на търговския и маркетингов отдел. Пълната интеграция с другите модули в системата дава на потребителите бърз достъп до цялата налична информация свързана с клиента: проведени срещи и телефонни разговори, договорени цени, изпратени оферти, експедирани и фактурирани стоки, неплатени и просрочени задължения и т.н.


Запознайте се с ползите

Увеличава

ефективността на служителите
 

Намалява

средното време за обработка на ново запитване

Води

до увеличение на лоялните клиенти

Следи

обратната връзка от клиентите за ползваните продукти

Улеснява

търговците да покрият очакванията на клиентите

Следи

ефективността на маркетингови кампании

Организира

и контролира дейностите в маркетинговия отдел

Проследява

пълния цикъл на продажби
 

Следене

на потенциални клиенти и сделки

Модули

ERP.net CRM

Предоставя на мениджмънта цялостен поглед върху дейността на търговския и маркетингов отдел,  ефективно разпределение на задачите и оценка на изпълнението им, проследяване на маркетинговите кампании и дистрибуционните канали.

Чрез система  ERP.net се осигурява достъпът до наличната в реално време информация за клиентите, организирана в следните модули:

  • отразяване и проследяване на изпълнението на сключени продажби: експедиране, фактуриране, плащане;
  • контрол и анализ на финансовите взаимоотношения с клиентите: вземания от клиенти, плащания от клиенти, анализ на маржа;
  • видимост и оценка на предоставени търговски преференции: ценови листи, отстъпки, промоционални пакети;
  • организация и поддържане на актуални номенклатури: клиенти, търговци, дилъри
  • удобна функционалност за фактуриране на продажби и проследимост на нефактурирани позициии
  • анализ на фактурирани продажби
   • организация и структуриране на продуктова номенклатура
   • проследяване на продуктови варианти
  • Продуктовият конфигуратор на ERP.net е уникален инструмент, изключително удобен и ефективен за всички предприятия с ETO (Engineering to order) тип на производство.

   Конфигураторът дава възможност на  производствените фирми да изпълнят всички изисквания на своите клиенти, като им предоставят продукт с желаните функциите и сложност в кратки срокове и на оптимална цена.

   Продуктовият конфигуратор дава възможност за:

   • бързо създаване/конфигуриране на нови изделия на база входни данни
   • автоматизация на връзката търговия – развой – производство
   • оптимизиране на производствения график и бързо въвеждане на нови продукти в производство
   • ускоряване на търговския процес: ценообразуване – оферта – продажба
   • оптимизиране на взаимоотношенията с клиенти при изпълнение на малосерийно поръчково производство
   • минимална възможност за човешка грешка

   Предимствата при работа с продуктовия конфигуратор са:

   • лесно създаване на продуктови гами с различна сложност на база зададени параметри на продуктите
   • автоматично създаване на продуктова спецификация и производствена технология
   • улеснено планиране на производството и на материалните ресурси
   • автоматично изчисляване на разходите и времето за производство
   • минимизиране на оперативните грешки и оптимизиране на комуникацията между отделите
   • пълна интеграция на продуктовия конфигуратор с останалите модули на системата
   • планиране, проследяване и отчитане на конкретни персонални дейности
   • поддържане на номенклатура от контактни данни на контрагенти
   • планиране, прогнозиране, проследяване, оценка на маркетингови дейности и кампании
   • дефиниране на целеви групи, бонусни програми, продуктови каталози
   • дефиниране на цели на търговци, проследяване на изпълнението им
   • анализ и оценка на търговската дейност
   • дефиниране на гъвкави модели за ценообразуване с предварително залагане на разходи за придобиване и планираната печалба

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

Бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414