Mobile Seller е мобилно приложение за Android, чрез което през смартфон или таблет могат да се извършват ex-van продажби, събиране на поръчки и поддържа неограничен брой продукти.


През Mobile Seller служителите имат достъп до актуална информация навсякъде и по всяко време, т.к. приложението е напълно синхронизирано с EnterpriseOne® и данните се прехвърлят и обновяват между двете решения автоматично.


Mobile Seller е удобно решение за:

 • ExVan търговия
 • събиране на поръчки (Pre-sales collection), които после се обработват централно

При работа с Mobile Seller търговците могат да работят директно с документи и справки, като:

 • имат достъп до обобщен или в детайли отчет за продажбите, проследявта складовите наличности, създават документи за директна продажба или поръчки
 • запазват специални цени за различните клиенти
 • задават промоционални цени за период
 • задават отстъпки за клиенти по стокови групи или отстъпки за количество
 • отпечатват документите на мобилен принтер
 • издават фактури
 • проследяват текущите вземания от клиенти, отразяват плащания
 • работят в реално време с EntepriseOne

Използването на Mobile Seller води до:

 • повишаване ефективността на служителите и ограничаване на грешките
 • бързо регистриране и обработване на клиентски поръчки на база достъп до актуални данни за клиентски условия и складови наличности
 • оптимизиране на взаимоотношенията с клиентите