Модул Автопарк дава възможност за управление на собствени транспортни autoсредства и отчитане на пътни листове чрез:

 

 

  • поддържане на номенклатури – транспортни средства, екипажи, оборудване, географски точки
  • регистриране на пътни листове
  • справки и анализ на дейността на собствения транспорт