Модул  Управление на сервиз е интегрирано решение за планиране, проследяване и анализ на извършени сервизните дейности при фирми, които предлагат сервизно обслужване на клиентите си.service


Чрез модул Управление на сервиз значително се облекчава оперативната работа и се оптимизира управлението на сервизната дейност:

  • контрол върху извършването на сервизни услуги
  • оптимално натоварване на ресурсите и разпределение на задачите
  • лесно и бързо регистриране на заявки за сервиз
  • проследимост на статуса на сервизната поръчкаserviceobjectjpg
  • бързо издаване на оферти и фактуриране
  • поддържане на досие за извършен сервиз на всеки сервизен обект
  • статистика за гаранционните и извънгаранционните ремонти
  • изготвяне на обобщени и детайлни справки за приети и извършени ремонти дейности