Модул Управление на проекти е напълно интегриран с останалите модули на EnterpriseOne®, което осигурява проследимост на всички данни, необходими за управление и контрол на проекта:project management

 • планирани и отчетени разходите
 • складови наличности и график на доставки
 • плащания и просрочени вземания
 • натовареност на ресурсите
 • рискове по проекта

Тези данни се представят систематизирано в един екран, достъпни навсякъде през мобилно устройство или таблет. Общият календар на фирмата предоставя информация за заетостта на ресурсите и за етапа на изпълнение на активните проекти. По този начин лесно се осъществява ефективен контрол над време, пари и ресурси.

Освен възможност за детайлно планиране, модул Управление на проекти позволява стриктна отчетност на вложените материали и труд по всяка задача и оценка на планирани и реални разходи.


Работата с модул Управление на проекти предоставя инструментариум за:project management 2

 • изготвяне на точен план и оценка на изпълнението му
 • идентифициране и управление на рисковете
 • съкращаване на сроковете за изпълнение
 • намаляване на разходите
 • повишена успеваемостта на проектите
 • контрол на разходите, сроковете и ресурсите в рамките на предварително зададения бюджета
 • анализ на отклоненията между бюджета и изпълнението на проекта
 • координиране на ресурсите