EnterpriseOne® ERP предоставя гъвкав инструментариум за осъществяване на различни типове производства с висока степен на планиране и автоматизация на производствените процеси.


Производствените модули на EnterpriseOne® ERP  дават възможност за осъществяване на материално и капацитетно планиране, организиране и проследяване на производствени графици. Значително се улеснява проследимостта и отчетността на вложените ресурси и отчетено производство чрез дефинирането на продуктови спецификации и производствени технологии. Отчитането на добавена стойност при многостъпково производство се извършва лесно при пълен контрол. Обвързването на производството с продуктовия конфигуратор дава всички предимства на бързото дефиниране и остойностяване на нови продукти в съответствие с изискванията на клиента.


Система Производство:

  • предоставя възможност за отразяване на всякакъв тип производствоgears-process-flow
  • предоставя възможност за графично изображение на капацитетно планиране (Гантов график)
  • предоставя възможност за автоматизирано обезпечаване на складовото стопанство
  • предоставя възможност за пълно интегриране на производството с останалите функционални звена