Модул Планиране (MRP – Material Requirements Planning ) има за цел да се осигури необходимите продукти и материали в точния момент на точното място. На база рецептури, технологии, поръчки от клиенти и към доставчици, наличности, прогнозни продажби и др., системата следи гладкото протичане на логистичния процес във фирмата. При недостиг на дадена суровина, полуфабрикат или готово изделие, системата алармира съответните служители и дава предложения за снабдяване, които могат да се одобрят с едно натискане на бутон.

MRP