Вграденият в EnterpriseOne® ERP модул за баркод контрол дава възможност изпълнението на складови нареждания както за приход, така и за разход, да се извършва чрез баркод четец.

Изискванията за работа с модула са минимални – компютър със свързан баркод четец. Улеснението при работа и контрол в склада, от друга страна, е значително – служителите пестят време и за предпазени от грешки, т.к. системата сигнализира при всяко несъответствие между физически сканираната стока и зададената за изпълнение в документа.

 

Баркод контрола в склада води до:баркод

  • повишена ефективността на служителите в склада
  • значително ускоряване на процеса на получаване и експедиране на стоки, като в същото време, чрез звукова и визуална аларма при объркани количества или стоки, намалява възможността за грешки
  • поддържане на актуални складови наличности в системата